Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2011 m. Nr. 3

Antikos pedagoginių idėjų recepcija dabarties edukacinėse erdvėse
Vilija GRINCEVIČIENĖ, Jonas GRINCEVIČIUS, Švitrigailė GRINCEVIČIENĖ

Straipsnyje bandoma atskleisti, kaip kintančiame šalies švietimo sistemos modelyje
išryškėja antikos pedagoginė (didaktinė) mintis. Iškeliama didžioji tezė: dabarties edukacinėse erdvėse matyti antikos pedagoginių idėjų tąsa. Iš didžiosios išsirutulioja mažoji tezė: atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje gydytojų ir vaistininkų rengimo idėjos yra antikos gydytojų ugdymo idėjų tąsa. Remiantis moksliniais šaltiniais bei tekstais atskleidžiama, kad antikos pedagoginė mintis (Platono, Sokrato, Aristotelio, Pitagoro) ir gydytojų ugdymo pagrindinės idėjos (Hipokrato, Herofilo, Sorano, Galeno) tam tikra prasme yra išsaugotos ir integruotos dabarties edukacinėse erdvėse bei švietimo sistemą reglamentuojančiuose dokumentuose. Iš šių trijų šaltinių – antikos minties, dabartinės ugdymo paradigmos ir teisės normų – perspektyvos aptariamos bendrosios asmenybės ugdymo idėjos ir jų raiška specifinio (gydytojo bei vaistininko) parengimo atveju. Plėtojant Maceinos, Žilionio, Karčiauskienės, Balčiaus mintis galima išvada, kad antikos (graikų) paideia, nors ir buvo gana prieštaringa, siekė harmonijos ugdant asmenybę ir harmoningos asmenybės. Šių idėjų recepcija pasireiškė šiuolaikiniame mąstyme, t. y. konstruojant šalies švietimo modelį.

Keywords: pedagoginės idėjos, antika, ugdymas, recepcija, gydytojas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4