Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2012 m. Nr. 1

Simono Šultės socialinė samprata: socialinio teisingumo įgyvendinimo įžvalgos
Valdas PRUSKUS

Straipsnyje aptariama žymaus XX a. pradžios katalikų filosofo ir sociologo Simono Šultės (1876–1920) socialinė samprata. Atskleidžiama, kad S. Šultė, kaip ir jo mokytojas vokiečių teologas ir filosofas A. M. Weisas (1844–1925), buvo vidurio kelio – laisvės ir tvarkos derinimo – šalininkas, turintis aiškią kritinę nuostatą dėl ekonominio liberalizmo, ir uolus demokratijos principų gynėjas. Laikydamasis evoliucionistinio požiūrio į visuomenės raidą S. Šultė tikėjo visuomenės pažanga, šviesesne Lietuvos ateitimi. Egzistuojančios socialinės neteisybės priežastis – gamybos priemones turinčiųjų ekonominė valdžia, kurią būtina apriboti. Tą apribojimą S. Šultė siejo su galimybėmis įgyti nuosavybę. Laikydamas nuosavybę asmens saviraiškos ir laisvės garantu jis siūlė žiūrėti į ją ne kaip į privilegiją, o kaip į pareigą visuomenei. Nuosavybės turėjimą pateisinąs tik jos panaudojimo socialinis efektyvumas ir etiškumas. S. Šultė laikėsi demokratinės nuostatos, kritiškai vertino autoritarinį valdymą. Ne žmogus valstybei, o valstybė turinti tarnauti žmogaus reikalams, gerbti ir ginti jo teises, kurios yra jam duotos paties Dievo, tarp kitų ir teisę į nuosavybę. Geriausiai tą teisę, jo manymu, galinti užtikrinti Lietuvos parlamentinė respublika.

Raktažodžiai: krikščioniškasis socialinis mokymas, socialinis teisingumas, solidarizmas, liberalizmas, evoliucija, darbas, nuosavybė, marksizmas, demokratija

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4