Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2014 m. Nr. 3

Mediologija virtualios tikrovės akivaizdoje: nuo filosofijos ir sociologijos remikso iki augmentuotos tikrovės žemėlapiavimo
Agnieška JUZEFOVIČ, Elena SAKALAUSKAITĖ

Straipsnyje apžvelgiamos filosofijos ir sociologijos perspektyvos skaitmeninių medijų akivaizdoje, atskleidžiama, kaip skaitmeninių medijų raida prisideda prie naujųjų disciplinų atsiradimo, sėkmingai jungiančių tiek filosofines, tiek sociologines prieigas. Remiantis garsaus medijų filosofo Michaelio Heimo tyrimais, nagrinėjamos sąsajos tarp kibernetinės erdvės ir technologijų raidos, išryškinamas jų poveikis transformacijoms, vykstančioms kibernetinės erdvės „žemėlapiavime“. Svarstant filosofijos ir sociologijos perspektyvas medijuotoje kultūroje pristatomi Franko Hartmanno tyrimai, skirti mediologijos problematikai, parodoma, kaip mediologijos rėmuose „žemėlapiuojama“ virtualioji tikrovė. Galiausiai, taikant mediologijos metodinę prieigą, nagrinėjami konkretūs virtualios (augmentuotos) tikrovės pavyzdžiai. Argumentuojama, kad augmentuotos erdvės projekcijos yra gana jauna, itin dinamiška ir sparčiai kintanti medijų meno sritis, o jos sąsajos su technologijomis yra itin glaudžios, todėl mediologija yra itin paranki jos analizei.

Raktažodžiai: metodologija, tarpdalykiškumas, mediologija, technologijos, virtuali tikrovė, augmentuota erdvė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4