Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2015 m. Nr. 3

2014 m. aktualijos Lietuvos filosofinėje padangėje: du filosofai – du jiems skirti įvertinimai
Jovilė BAREVIČIŪTĖ, Aldona KAČERAUSKIENĖ

Straipsnyje pristatomi du svarbūs Lietuvos kultūrai ir filosofijai įvykiai – dr. Vaclovui Bagdonavičiui Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos skyrimas ir dr. Žibartui Juozui Jackūnui Mykolo Romerio universiteto (MRU) Garbės daktaro vardo suteikimas bei jų reikšmė mūsų akademinei bendruomenei ir visai visuomenei. Glaustai aptariama, kuo šie įvykiai aktualūs Lietuvos filosofijos plėtrai po nepriklausomybės atgavimo ir kokios įtakos jau netolimoje ateityje jie galėtų turėti visai lietuviškajai humanistikai.

Raktažodžiai: Bagdonavičius, Jackūnas, lietuvių filosofija, MRU Garbės daktaro vardas, Valstybinė J. Basanavičiaus premija

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4