Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2016 m. Nr. 2

Socialinių judėjimų sampratos kaita
Gintarė ŽUKAITĖ

Teoriniame straipsnyje analizuojama socialinių judėjimų sampratos kaita ir problematika. Mokslinėje literatūroje nėra vieningo socialinių judėjimų apibrėžimo. Socialinio judėjimo traktavimas priklauso nuo taikomų socialinių judėjimų teorijų bei nuo politinių ir socialinių aplinkybių. Straipsnyje siekiama identifikuoti pagrindines socialinių judėjimų sampratas ir jas tarpusavyje palyginti. Analizuojamos keturios pagrindinės socialinių judėjimų teorijos ir pateikiamos jų socialinių judėjimų sampratos – kolektyvinio elgesio, resursų mobilizacijos, politikos proceso ir naujųjų socialinių judėjimų teorijos.

Raktažodžiai: socialiniai judėjimai, kolektyvinio elgesio teorijos, resursų mobilizacijos teorija, naujųjų socialinių judėjimų teorija, politikos proceso teorija

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4