Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2016 m. Nr. 2

Biomedicinos mokslų krypties studijų programų studentų profesinio tapatumo aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje vertinimas
Laimutė KARDELIENĖ

Straipsnyje aprašomas tyrimas, kuris atskleidžia, kaip biomedicinos mokslų krypties studijų programų studentai vertina savo asmenines studijas aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje. Vertinant būsimųjų specialistų profesinį tapatumą analizuojami tokie tyrimo objektui priklausomi kintamieji – studijų pasirinkimo motyvai, studijų programų reikalavimai, savijauta, studijų vietų tinkamumas. Apibendrinus tyrimo rezultatus teigiama, kad biomedicinos mokslų krypties studijų programų studentams būdingas aktyviai kuriamas profesinis tapatumas arba laikinai atidėto profesinio tapatumo būsena. Pabrėžtina, jog analizuotų profesinio tapatumo komponentų vertinimas rodo, kad studijuodami tyrimo dalyviai ieško naujų alternatyvų, bando rinktis ką nors naujo, o ne pasitenkinti esama padėtimi, stokoja specifinių įsipareigojimų.

Raktažodžiai: biomedicinos mokslų krypties studijų programos, neuniversitetinės studijos, profesinis tapatumas, studijų vertinimas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4