Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2001 m. Nr. 1

Viršutinio landoverio ir uenlokio (silūras) uolienų geocheminiai ypatumai Kurtuvėnų 161 gręžinyje (ŠV Lietuva) / Donatas Kaminskas
LTRedkolegija
LTSedos ežero dugno nuosėdų mikroelementinės sudėties ypatumai (ŠV Lietuva) / Valentinas Kadūnas, Ričardas Budavičius, Alfredas Radzevičius
LTMūšos ir Nemunėlio baseinų upių nuosėdų geocheminiai ypatumai. / Alfredas Radzevičius, Olga Vareikienė
ENGDistribution of heavy minerals in surficial bottom sediments of the Nida – Klaipėda mapping area in the Baltic Sea / Jolita Apanavičiūtė, Petras Šimkevičius
LTAkritarchų taksonominė sudėtis ir pasiskirstymas Vidurio Lietuvos įlinkio Oandu ir Rakverės amžiaus uolienose / Lidija Paškevičienė
ENGEight Biodiversity Maxima of Invertebrate in the Phanerozoic of Middle Asia / Vytautas Lelešius
LTNurodymai straipsnių autoriams
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4