Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2002 m. Nr. 2

LTRedkolegija
LT/EN/RUProcesses of chemical element dispersion and redistribution in the environment with wastewater sludge used for recultivation of woodcutting areas / Vladas Katinas, Valentinas Kadūnas, Alfredas Radzevičius, Rimantė Zinkutė.
LT/EN/RUTelšių lūžio paleoįtampų rekonstrukcija Vakarų Lietuvoje / Saulius Šliaupa, Valentas Katinas, Gintautas Vosylius, Rasa Šliaupienė, Irma Vėjelytė.
LT/EN/RUTelšių lūžio kinematinė tipizacija Vakarų Lietuvoje: struktūrinė ir laidumo fluidams prognozė / Saulius Šliaupa.
LT/EN/RUThermoluminescence dates of Mid- and Late Pleistocene sediments in Vilkiškės exposure, Eastern Lithuania / Algirdas Gaigalas, Stanisław Fedorowicz.
LT/EN/RUMain theoretical preconditions for grounding the cyclic dependence of hydraulic conductivity (K) on the mass (m) of sand soil fraction / Mykolas Dobkevičius, Bogdanas Karmazinas.
LT/EN/RUSvarbiausi elektrinės tomografijos naudojimo principai sprendžiant geologinius uždavinius / Rimantas Šečkus.
LT/ENLars-König Königssonas (1933–2001) Gyvenimas atiduotas mokslui. K. Šimkaus šviesiam atminimui / Meilutė Kabailienė, Algimantas Grigelis Egidijus Trimonis
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams Instructions to authors
LT/ENTurinys Contents
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4