Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2004 m. Nr. 1

LT/EN/RUTitulinis
LT/EN/RURedkolegija
LT/EN/RULietuvos eolinių nuogulų amžius / ALBERTAS BITINAS
LT/EN/RUPietų Lietuvos paleogeografija vėlyvojo pleistoceno Nemuno (Weichselian) apledėjimo metu / KĘSTUTIS ŠVEDAS, VALENTINAS BALTRŪNAS, VIOLETA PUKELYTĖ
LT/EN/RUFosilijų pėdsakai viršutinio pleistoceno varviniuose moliuose Lietuvoje į pietus nuo Kauno / ALGIRDAS GAIGALAS, ALFRED UCHMAN
LT/EN/RULietuvos kvartero nuogulų genetiniai tipai ir potipiai: granuliometrinės sudėties ypatumai / ZIGMAS MALINAUSKAS
LT/EN/RUGėlavandenis moliuskas Valvata sibirica Middendorf Butėnų tarpledynmečiu Lietuvoje / ALEKSANDER SANKO, ALGIRDAS GAIGALAS
ENInstructions to authors
LT/EN/RUTurinys
LTNurodymai autoriams
LTMetrika
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4