Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2003 m. Nr. 3

LTTitulinis
LT/EN/RUTurinys-Contents-Содержание
LT/EN/RUMineralogijos katedros Vilniaus universitete įkūrimo aplinkybės ir jos veikla 1803–1832 metais / Gailė Žalūdienė.
LT/EN/RUVidurinio kambro Deimenos serijos Ablingos ir Girulių svitų litologijos kaitos ypatumai Vakarų Lietuvoje / Gintautas Vosylius.
LT/EN/RUDynamics of organic matter levels in fresh groundwater bodies of Lithuania / Vytautas Juodkazis, Algirdas Klimas.
LT/EN/RUSvarbiausi požeminio vandens cheminės sudėties formavimosi dėsningumai Vilniaus vandenvietėse / Algirdas Klimas, Mantas Plankis.
LT/EN/RUFormation and evolution of the Skrebiškiai karst peat-bog (Northern Lithuania) according to pollen data / Lauras Balakauskas.
LT/EN/RUMedžių liekanos Baltijos jūros dugne: pirmieji tyrimų rezultatai / Albertas Bitinas, Vladas Žulkus, Jonas Mažeika, Rimantas Petrošius, Dalia Kisielienė.
EN/LT/RUPalaeoenvironmental changes in the environs of Þadeikiai bog, NW Lithuania, during Late Glacial and the Holocene according to palaeobotanical and 14C data / Miglė Stančikaitė, Martynas Milkevičius, Dalia Kisielienė.
LTKronika • Chronicle • Хроника / Valentinas Baltrūnas
LTMetrika
LTNurodymai autoriams
LTRedkolegija
ENInstructions to authors
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4