Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2005 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
EN/LT/RUAllothigenous accessory elements in sandy-loamy soil formed in sediments of periglacial zone, Lithuania / Olga Vareikienė
EN/LT/RUCharacterization of the Lower Cambrian Blue Clays for deep geological disposal of radioactive waste in Lithuania / Jolanta Čyžienė, Saulius Šliaupa, Jurga Lazauskienė, Artūras Baliukevičius, Jonas Satkūnas
LT/EN/RUPleistoceno nuogulų sandaros ir formavimosi ypatybės Šiaurės Lietuvoje / Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza, Danguolė Karmazienė
EN/LT/RULate Quaternary shore formations of the Baltic basins in the Lithuanian sector / Leonora Živilė Gelumbauskaitė, Jonas Šečkus
EN/LT/RUSediment patterns of the underwater slope of the south-eastern Baltic Sea (Lithuanian sector) / Egidijus Trimonis, Saulius Gulbinskas, Modestas Kuzavinis
EN/LT/RUWater geochemistry in the Šventoji–Aruküla aquifer system, Lithuania / Robert Mokrik, Aurelija Baublytė
EN/LT/RUMiddle Cambrian drill-core orientation with AMS in the Degliai oil structure (Lithuania) and implications of the palaeomagnetic data for palaeogeography / Valentas Katinas, Jerzy Nawrocki
LTIn memoriam / TADAS JANKAUSKAS (1938–2005)
LT/EN/RUŽurnalo „Geologija“ 2005 m. turinys Contents of the journal “Geology” in 2005 Содержание журнала "Геология" за 2005 г.
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to authors
RUСОДЕРЖАНИЕ
EN/LTCONTENTS TURINYS
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4