Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2001 m. Nr. 2

LTRedkolegija
LTLietuvos technogeniškai teršiamų ežerų dugno nuosėdų mikroelementinės sudėties ypatumai / Valentinas Kadūnas, Ričardas Budavičius
LTVilkyčių naftos telkinio eks-ploatacinių sąlygų tyrimai hidrodinaminiu modeliavimu. / Dainius Michelevičius
LTŽemės istorija ir paleogeografinės rekonstrukcijos Juozo Lukoševičiaus darbuose / Gailė Žalūdienė, Juozas Paškevičius
LtOrdoviko–kambro vandeningojo komplekso chloridinio požeminio vandens hidrogeocheminiai ypatumai / Julius Paltanavičius
LTBirių uolienų filtracijos koeficiento priklausomybė nuo vandens klampumo / Mykolas Dobkevičius, Petras Klizas
LTNurodymai
LTTurinys
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4