Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2001 m. Nr. 3

LTRedkolegija
LT/EN/RUTurinys
LT/EN/RUUenlokio (apatinis silūras) uolienų geocheminiai ypatumai Ledų-179 ir Jočionių-299 gręžiniuose (R. Lietuva) / Donatas Kaminskas
LT/EN/RUMedininkų ledynmečio glacigeninių nuogulų dirvožemių anomalijos genezė / Olga Vareikienė
LT/EN/RUSunkiųjų metalų migracinės formos Panevėžio miesto įmonių technogeniškai užterštame grunte / Valentinas Kadūnas, Alfredas Radzevičius
LT/EN/RUBiržų rajono karstinių smegduobių išsidėstymo dėsningumai ir jų priklausomybė nuo tektoninių plyšių sistemos / Beata Eimantaitė, Vytautas Skuodis
LT/EN/RUApatinio ordoviko konodontai ir jų stratigrafinis paplitimas Svėdasų-252 gręžinyje (R. Lietuva) / Marekas Franckevičius
RU/LT/ENЗависимость вертикальной фильтрации от изменения гравитационно-магнитного поля Земли / Миколас Добкевичюс, Богданас Кармазинас
LT/ENNurodymai autoriams
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4