Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2003 m. Nr. 2

LTTitulinis
LT/ENTurinys
LTRedkolegija
ENInstructions to Authors
EN/LTSources of kimberlitic minerals in clastic sediments of Latvia and some problems in the succession of formation of supposed kimberlites / Vija Hodireva, Denis Korpechkov, Nina Samburg, Alexander Savvaitov.
EN/LTMineral mode of occurrence of selected elements in the fine fraction of soil (horizon A1) of Ašmena Highlands, Lithuania / Olga Vareikienė, Jukka Marmo, Valentinas Kadūnas, Kristian Lindqvist.
EN/LTFactors that influence analcime formation / Arūnas Aleksandras Navickas, Alfonsas Algimantas Špokauskas, Arminas Štuopys.
LT/ENRadioaktyvaus cezio izotopo 137Cs aktyvumas Rytų Lietuvos aukštumų deliuvio dirvožemiuose / Algirdas Gaigalas, Stanisławas Fedorowiczius, Algirdas Račinskas, Ieva Baužienė.
LT/ENJ. Lukoševičiaus ir V. Vernadskio mokslinių darbų kai kurių koncepcijų ir terminų palyginamoji analizė / Gailė Žalūdienė.
EN/LTInterlaboratory comparison of TL dating results on the Vilkiðkës profile (Lithuania) / Stanisław Fedorowicz.
LT/ENPleistoceno morenų granuliometrinės sudėties santykinės entropijos kaitos ypatumai Pietų Lietuvoje / Valentinas Baltrūnas, Violeta Pukelytė.
EN/LTNew Silurian nostolepids (Acanthodii, Pisces) of Lithuania / Juozas Valiukevičius.
LTNurodymai straipsnių autoriams
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4