Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2001 m. Nr. 4

LTRedkolegija
LTJuozo Lukoševičiaus uolienų apytakos ratas ir metamorfizmo zonos (facijos) / Gailė Žalūdienė, Gediminas Motūza
LTAkmeninių kirvukų ir kitų akmens įrankių petrografinė sudėtis ir medžiagos šaltiniai / Algirdas Gaigalas
LTSeismic displays in Lithuania / Vita Ilginytė
LTLenkijos–Lietuvos įdaubos tektoninių sąlygų poveikis viršutinio permo uolienų litogenezei / Valentinas Kadūnas
LTGėlo požeminio vandens organinės medžiagos suminių rodiklių koreliaciniai ryšiai / Jurga Arustienė, Vytautas Juodkazis
LTGeomigraciniai limnoglacialinės smėlio terpės parametrai / Jonas Diliūnas, Edmundas Jagminas, Arūnas Jurevičius, Mykolas Kaminskas
LTRedaktorius apie tęstinius geologijos leidinius Lietuvoje / Juozas Paškevičius
LTAlfonsas Kondratas, 1932–2001 Petras Šimkevičius, 1941–2001 / Jonas Diliūnas Algimantas Grigelis
LTTurinys
LTMetinis turinys
LTNurodymai straipsnių autoriams
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4