Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2004 m. Nr. 3

LTTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/EN/RUVilniaus universiteto profesoriaus Eduardo Eichwaldo ekspedicija / Gailė ŽALŪDIENĖ.
LT/EN/RULiosų amžius prie Dybavkos, Tarnavce ir Zažeče (PR Lenkija), nustatytas termoliuminescencijos metodu / Maria ŁANCZONT, Stanisław FEDOROWICZ.
LT/EN/RUDanguolė KARMAZIENĖ. Limnoglacialinių nuosėdų sedimentacijos sąlygos Ventos upės slėnyje / Algirdas GAIGALAS, Vaidotas KAZAKAUSKAS, Bronislavas KARMAZA
LT/EN/RULietuvos kvartero nuogulų genetiniai tipai ir potipiai: granuliometrinės sudėties ypatumai atskiruose geologiniuose-geografiniuose rajonuose / Zigmas MALINAUSKAS.
LT/EN/RUTerminio režimo poveikis kambro smiltainių kvarco cementacijai Lietuvoje / Saulius ŠLIAUPA, Jolanta ČYŽIENĖ, Nicolaas MOLENAAR.
LT/EN/RUNuosėdinių uolienų masyvų inžinerinių savybių ypatumai / Ramutis Bonifacas MIKŠYS.
LT/EN/RUIn memoriam / Pranui Raudoniui atminti (Vitalis Sakalauskas)
LTNurodymai autoriams
ENInstructions to Authors
LT/EN/RUTURINYS (rusų kalba)
LT/ENTurinys-Contents
Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4