Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geologija / Geology

ISSN 1392-110X
ISSN 2029-056X (online)

2011 m. Nr. 2

Profesoriaus Stanislovo Jundzilo darbai geologijos mokslo aušroje
Juozas PAŠKEVIČIUS

1792 m. S. Jundzilas, kaip jau žinomas gamtininkas, buvo pakviestas į Lietuvos vyriausiosios mokyklos Gamtos istorijos katedrą viceprofesoriumi. Šios pareigos suteikė jam galimybę 1792–1797 m. gamtos mokslų žinias gilinti Vakarų Europoje – jis lankėsi Varšuvoje, Krokuvoje, Vienoje, Drezdene, Freiberge ir Vengrijoje. Saksonijoje, Freiberge, Vengrijoje ir iš dalies Vienoje svarbiausias studijų objektas buvo mineralogija, naudingosios iškasenos ir kalnakasyba. S. Jundzilo mokslinės veiklos sritys: 1) Stakliškių mineralinio vandens tyrimas dėl druskos gavybos; 2) mineralogijos ir geografijos disertacija; 3) Gamtos istorijos kabineto mokslinė priežiūra ir jo turtinimas; 4) pedagoginis darbas, R. Simonavičiaus darbo vertinimas, organizacinė ir švietėjiška veikla; 5) lauko geologiniai tyrimai ir naudingųjų iškasenų paieškos. Visa ši veikla leidžia S. Jundzilą laikyti geologijos mokslo pradininku Lietuvoje.

Raktažodžiai: Jundzilas, Vakarų Europa, Stakliškės, disertacija, Gamtos istorijos kabinetas, paskaitos, Simonavičius, geologiniai tyrimai

Issues:

2011 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 3

2010 - Vol.52
No. 1-4

2009 - Vol.51
No. 1-2, No. 3-4

2008 - Vol.50
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. Priedas

2007
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4