Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2001 m. Nr. 1

LTTurinys
LTRedkogegija
LTMikromicetai, paplitę ant sandėliuose ir prekyboje esančių vaisių ir uogų / Lugauskas A., Stakėnienė J.
LTDviejų slieko Eisenia fetida populiacijų, auginamų nuotėkų dumblo kompostuose, išgyvenimas ir reprodukcija / Eitminavičiūtė I., Strazdienė V., Darulytė N., Matusevičiūtė A.
LTAnkštinių augalų reikšmė agrosistemos produktyvumo didinimui sunkaus priemolio dirvožemyje / Maikštėnienė S., Arlauskienė A.
ENGEffect of copper sulfate on the Soil fungal community structure / Pečiulytė D.
LTUotų (Psetta maxima (L)) neprodukcijos tyrimai Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje / Stankus S.
LTŽuvų jauniklių bendrijų rūšinės įvairovės ir kitų ekologinių parametrų kitimo įvertinimas Kuršių marių priekrantėje / Žiliukas V.
LTTechnogeninių radionuklidų akumuliacija Ignalinos AE aplinkoje / Marčiulionienė D., Kiponas D., Hansen D.
LTMedžių metinio radialiojo prieaugio pokyčiai dėl miškų nusausinimo / Stravinskienė V.
LTMineralinių trąšu poveikio miško dirvožemiui ir pušų radialiajam prieaugiui „Akmenės cemento“ gamyklos aplinkoje ekologiniai aspektai / Stravinskienė V., Kubertavičienė L.
LTKronika
LTNurodymai
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4