Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2002 m. Nr. 3

LTRedkolegija
LT/ENToksinus gaminančių rūšių mikromicetai žuvų pašaruose / Lugauskas A., Stakėnienė J., Kemėža V.
LT/ENModification of the toxicity of metal ions when used in couple / Aleksaitė E., Grigaitė P., Petkūnienė G., Rubikas J.
LT/ENCriteria and application of remediation methods for territories polluted with heavy metals / Jankauskaitė M., Veteikis D.
LT/ENNew and rare Coleoptera species in Lithuania / Ferenca R., Ivinskis P., Meržijevskis A.
LT/ENBarsukų, lapių ir mangutų naudojamų urvynų pasiskirstymo biotopuose ypatumai / Mickevičius E.
LT/ENMikromicetų paplitimą ant Crassulaceae ir Saxifragaceae šeimų augalų lemiantys veiksniai / Grigaliūnaitė B.
LT/ENSmiltžygių (Pterostichus, Carabidae, Coleoptera) gausumo dinamika ir pasiskirstymas skirtingose agrobiocenozėse / Tamutis V.
LT/ENExtracellular enzyme activities of aquatic bacteria in polluted environment. 1. Proteolytic activity / Arbačiauskienė V.
LT/ENKadmio poveikis zoocenozėms nuotėkų dumblo komposte / Eitminavičiūtė I., Strazdienė V., Bagdanavičienė Z., Matusevičiūtė A., Gilytė B.
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams. Instructions to Authors.
LT/ENTurinys. Contents.
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4