Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2004 m. Nr. 2

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/ENSkirtingomis sąlygomis augančių gluosnių fiziologinė būklė / Laima SKUODIENĖ, Audrius GRADECKAS.
LT/ENGIS panaudojimas stačiojo atgirio (Huperzia selago) populiacijų paieškoje ir lokalizacijoje / Stanislovas SINKEVIČIUS, Danas AUGUTIS
LT/ENŠvino ir aliuminio įtaka augančių pelių specifiniam imuniniam atsakui / Sandrita ŠIMONYTĖ, Genadijus ČERKAŠINAS, Ilona SADAUSKIENĖ, Rita PLANÈIÛNIENĖ, Romualdas STAPULIONIS, Leonid IVANOV
LT/ENEkologiniai veiksniai, lemiantys mikromicetų paplitimą ant javų grūdų ir sojų sėklų / Albinas LUGAUSKAS, Aurimas KRASAUSKAS, Jūratė REPEČKIENĖ
LT/ENNotigalės aukštapelkei prieraišūs drugiai / Dalius DAPKUS
LT/ENFitocenozių struktūra ir kasmetinis biomasės įnašas įvairaus produktyvumo ežeruose / Jūratė BALEVIČIENĖ, Aušrys BALEVIČIUS, Rasa JODINSKAITĖ-ŠIMANAUSKIENĖ
LT/ENMikroorganizmų vaidmuo lašišų (Salmo salar L.) jauniklių mityboje / Janina ŠYVOKIENĖ, Liongina MICKĖNIENĖ, Pranė STASIŪNAITĖ
LT/ENKlimato kaitos įtaka Lietuvos ežerų terminiam režimui / Birutė PERNARAVIČIŪTĖ
LT/ENIrena Eitminavičiūtė. Lietuvos dirvožemių erkės (ACARI). Katalogas / Valentina STRAZDIENĖ
LTNurodymai autoriams
ENInstructions to Authors
LT/ENTurinys-Contents
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4