Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2004 m. Nr. 1

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/ENDabartiniai pokyčiai Lietuvos amarų (Hemiptera, Sternorrhyncha: Aphididae) faunoje: globalaus atšilimo pasekmė? / RIMANTAS RAKAUSKAS
LT/ENPušinio pelėdgalvio (Panolis flammea Schiff.) pakenktų pušynų bioekologiniai bruožai / VYTAUTAS VALENTA, TOMAS URBONAVIČIUS, MINDAUGAS GUSTAS
LT/ENMedžių radialiojo prieaugio ir žemės ūkio augalų produktyvumo prognozavimo galimybės / JONAS KARPAVIČIUS
LT/ENSpyglius graužiančių kenkėjų įtaka pušų radialiajam prieaugiui / ARTŪRAS GEDMINAS, SKIRMANTAS VAIVADA, JŪRATĖ LYNIKIENĖ
LT/ENEksploatacijos įtaka vynuoginių sraigių (Helix pomatia Linnaeus, 1758) gausumui / GRITA SKUJIENĖ, GIEDRIUS VAIVILAVIČIUS
LT/ENViešvilės rezervato sausumos moliuskų (Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora) rūšinė sudėtis / INGRIDA ŠATKAUSKIENĖ
LT/ENSunkiųjų metalų judriųjų formų nustatymas įvairiais ekstrahavimo metodais / NOMEDA SABIENĖ, DALIA MARIJA BRAZAUSKIENĖ, DAVID RIMMER
LT/ENSunkiųjų metalų migracija dirvožemyje bei jų koncentracija nuotėkose ir dumble / ŠARŪNAS ANTANAITIS, ANTANAS ANTANAITIS
LT/ENMiško augalijos rūšių įvairovė ir dirvožemio mikroelementinė sudėtis AB „Akmenės cementas“ aplinkoje / VIDA STRAVINSKIENĖ, GINTARĖ SUJETOVIENĖ, REGINA ERLICKYTĖ
LT/ENUž ekologinės fiziologijos tyrimus – 2002 metų Lietuvos mokslo premija / ALGIMANTAS JAKIMAVIČIUS
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
LTMetrika
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4