Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2006 m. Nr. 3

Titulinis
Redkolegija
EN/LTMicromycetes as toxin producers detected on raw material of plant origin grown under various conditions in Lithuania / Albinas Lugauskas, Jūratė Repečkienė, Loreta Levinskaitė, Rimutė Mačkinaitė, Audrius Kačergius, Vita Raudonienė
EN/LTEffects of genotype and environmental factors on rape seed contamination with mycotoxins and mycotoxin-producing fungi / Irena Brazauskienė, Eglė Petraitienė, Audronė Mankevičienė
EN/LTMycotoxin contamination of Lithuanian-grown cereal grains and factors determining it / Audronė Mankevičienė, Irena Gaurilčikienė, Zenonas Dabkevičius, Roma Semaškienė, Rimutė Mačkinaitė, Skaidrė Supronienė
EN/LTEcological and sanitary significance of micromycetes brought from abroad with various foodstuffs of floral origin / Albinas Lugauskas, Vita Raudonienė, Regina Varnaitė, Vaidilutė Dirginčiutė, Violeta Baliukonienė, Bronius Bakutis
EN/LTStudy of health risks associated with Aspergillus amstelodami and its mycotoxic effects / Virginija Bukelskienė, Daiva Baltriukienė, Jūratė Repečkienė
EN/LTChromatographic characteristics of secondary metabolites of micromycetes detected on vegetables and grains / Regina Varnaitė, Vita Raudonienė, Albinas Lugauskas
EN/LTCarrot (Daucus sativus Röhl.) colonization by Alternaria spp. and effect of fungicide spray on their population / Elena Survilienė, Alma Valiuškaitė
EN/LTEcological aspects of distribution of potential toxin-producing micromycetes on stored apple fruit / Alma Valiuškaitė, Elena Survilienė, Albinas Lugauskas, Loreta Levinskaitė
EN/LTThe effect of environmental conditions on the variation of fungi and mycotoxin contents in oil flax seed / Elvyra Gruzdevienė, Audronė Mankevičienė, Albinas Lugauskas, Jūratė Repečkienė
EN/LTContamination of cereal grain by Fusarium micromycetes and their mycotoxins under Lithuanian climatic conditions / Rimutė Mačkinaitė, Audrius Kačergius, Albinas Lugauskas, Jūratė Repečkienė
EN/LTThe impact of natural environment and technological measures on the mycological contamination of grain / Aurimas Krasauskas, Marija Railienė, Dainius Steponavičius, Algirdas Raila, Aušra Steponavičienė
EN/LTInvestigation of physical prevention means to reduce mycological contamination of grain surface / Algirdas Raila, Dainius Steponavičius, Marija Railienė, Aušra Steponavičienė, Egidijus Zvicevičius
EN/LTMicromycete control in storages of succulent agricultural produce by organic technological means / Algirdas Raila, Henrikas Novošinskas, Albinas Lugauskas, Egidijus Zvicevičius
EN/LTMycotoxin producents in the grain layer / Egidijus Zvicevičius, Algirdas Raila, Henrikas Novošinskas, Aurimas Krasauskas
EN/LTEcological and technological factors influencing the distribution of toxin producing micromycetes on oats and their products / Albinas Lugauskas, Loreta Levinskaitė, Rimutė Mačkinaitė, Vita Raudonienė, Marija Railienė, Algirdas Raila
EN/LTFactors predetermining the abundance of fungi and mycotoxins in grain from organic and conventional farms / Bronius Bakutis, Violeta Baliukonienė, Albinas Lugauskas
EN/LTThe search for ecologically safe means of mycotoxin detoxification in fodder / Algimantas Paškevičius, Bronius Bakutis, Violeta Baliukonienė, Jurgita Šakalytė
ENInstructions to Authors
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTURINYS / CONTENTS
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4