Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2001 m. Nr. 4

LTRedkolegija
LT/ENTurinys
EN/LTSpecies and genetic diversity of vole populations of Antalieptė reservoir islands / D. Skirtiutė, R. Šinkūnas
EN/LTChanges of the diversity of the bacteriocenosis in the digestive tract of fish under the impact of heavy metals / L. Mickėnienė, J. Šyvokienė
LT/ENMakrozoobentoso gausumo, biomasės ir rūšinės sudėties sezoninė kaita Merkio ir Šventosios upėse / V. Pliūraitė
LT/ENBakterijų, asocijuotų su žuvų lervomis ir Ponto-Kaspijos aukštesniaisiais vėžiagyviais, vaidmuo mityboje / J. Šyvokienė, R. Jankauskienė, G. Voverienė
LT/ENVandenvalos nuotėkų nuosėdų skleidimo būdų įtaka gluosnių energiniams želdiniams išeksploatuotuose durpynuose / A. Gradeckas
LTKronika / A. Jakimavičius, E. Šarkova
LTKronika / Algimantas Jakimavičius
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4