Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2005 m. Nr. 2

LTViršelis
LTTitulinis
LTRedkolegija
EN/LTChanges in behavioural and physiological indices of medicinal leech exposed to crude oil / Laima Petrauskienė
EN/LTSpatial and temporal distribution of metals in sediment of the Gulf of Riga (the Baltic Sea) / Irina Kulikova, Zinta Seisuma
EN/LTPhytophagous insects – pests of industrial plantations of willows Salix L. (Salicaceae) in Lithuania / Remigijus Noreika, Domas Smaliukas
EN/LTBiodiversity, distribution and ecology of macrozoobenthos in small Lithuanian rivers / Giedrė Višinskienė
EN/LTDipterous miners collected in greenhouse areas in Lithuania / Henrikas Ostrauskas, Saulius Pakalniškis, Loreta Taluntytė
EN/LTEcological peculiarities of landfill soils and their environment / Irena Eitminavičiūtė, Audronė Matusevičiūtė
LT/ENGamtinių sąlygų ir pievų naudojimo įtaka žolių rūšių kaitai Alkos ir Aukštumalės polderių salpiniuose durpžemiuose / Kazimieras Katutis
LT/ENSkirtingų biologinių savybių augalų panaudojimas dirvožemyje biogeniniams elementams kaupti ir filtracinių vandenų taršai mažinti / Aušra Arlauskienė, Stanislava Maikštėnienė
LTGražų jubiliejų minint (akad. Vytautui Kontrimavičiui – 75)
LTNurodymai
ENInstructions
LT/ENTurinys
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4