Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2005 m. Nr. 1

LTRedkolegija
LT/ENAkademiko Pranciškaus Šivickio mokslinė mokykla ir jos tęsėjai. Menant akad. prof. Pranciškaus Baltraus Šivickio 120-ąsias gimimo metines / Tamara Arnastauskienė, Algimantas Jakimavičius
LT/ENMikromicetai metalų korozijos procesuose atmosferos sąlygomis / Albinas Lugauskas, Dalia Pečiulytė, Rimantas Ramanauskas, Dalia Bučinskienė, Algimantas Narkevičius, Vidmantas Ulevičius
LT/ENEkologinių veiksnių įtakos žmogaus sveikatai tyrimai / Jadvyga Olechnovičienė
EN/LTInteraction of heavy metal ions with cement kiln dust / Margarita Giedrutė Klimantavičiūtė, Dalia Virbalytė , Vidas Pakštas, Remigijus Juškėnas, Albinas Pigaga
LT/ENŠikšnosparnių įvairovė ir gausumas Vilniaus miesto žiemavietėse / Kazimieras Baranauskas, Eduardas Mickevičius, Ingrida Mickevičienė
EN/LTThe first year spider (Arachnida: Araneae) community in a burned area of Sudas bog in Latvia / Voldemars Spungis, Marija Biteniekytė, Vygandas Rėlys
LT/ENGelžbakterių veiklos intensyvinimas eksperimentiniuose smėlio koštuvuose ruošiant geriamąjį vandenį / Aušra Mažeikienė
EN/LTEffect of copper, zinc and lead acetates on microorganisms in soil / Albinas Lugauskas, Loreta Levinskaitė, Dalia Pečiulytė, Jūratė Repečkienė, Algirdas Motuzas, Rimantas Vaisvalavičius, Igoris Prosyčevas
EN/LTDmitry Krivolutsky (04.10.1939–30.10.2004) / Obituary
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
LT/ENTurinys
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4