Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Ekologija / Ecology

ISSN 0235-7224
ISSN 2029-0586 (online)

2004 m. Nr. 3

LT/ENCinko poveikis Penicillium Link. genties grybų gebėjimui pasisavinti natūralius C šaltinius / Loreta LEVINSKAITĖ
LT/ENAplinkos veikiamų Lietuvos miestų gyventojų patologija / Ruvinas PTAŠEKAS, Ingrida ZURLYTĖ, Mečislovas MEILŪNAS, Sigitas DAPKŪNAS, Danutė STOŠKUVIENĖ, Genadijus JONAUSKAS, Marija RAMANAUSKAITĖ, Julius PTAŠEKAS, Romualdas SABALIAUSKAS, Natalija ŠLIACHTIČ
LT/ENVakarinės tujos (Thuja occidentalis L.) ir vietinių medžių rūšių radialiojo prieaugio kaitos pana6umai ir skirtumai / Jonas KARPAVIČIUS, Kęstutis ŽEIMAVIČIUS
LT/ENCa akumuliacija sausumos ekosistemos skirtingų biotopų testinėse augalų rūšyse / Ineta GUDELIENĖ, Rimantė DUŠAUSKIENĖ DUŽ, Danutė MARČIULIONIENĖ
LT/ENNi2+ ir Cd2+ sąveika su jautrių ir atsparių gramneigiamų bakterijų apvalkalėliais / Elena BAKIENĖ, Rimantas DAUGELAVIČIUS, Aldona BEGANSKIENĖ, Marytė DERVINYTĖ, Jonas RUBIKAS
LT/ENLignino degradacija rugių šiauduose pradinėse mikromicetų kultivavimo stadijose / Regina VARNAITĖ
LT/ENSpyglius graužiančių kenkėjų įtaka pušų sanitarinei būklei / Jūratė LYNIKIENĖ, Artūras GEDMINAS, Skirmantas VAIVADA
LT/ENDendroekologiniai trapiojo gluosnio (Salix fragilis L.) tyrimai Nevėžio botaniniame kraštovaizdžio draustinyje / Adomas VITAS
LT/ENDaugiamečių žolių parinkimas pagal jų išsilaikymo trukmę polderių pylimų šlaitams apželdinti / Kazimieras KATUTIS
LTNurodymai autoriams
ENInstructions to Authors
LT/ENTurinys–Contents
LT/ENTitulinis
Issues:

2011 - Vol.57
No. 1, No. 2

2010 - Vol.56
No. 1-2, No. 3-4

2009 - Vol.55
No. 1, No. 2, No. 3-4

2008 - Vol.54
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2007 - Vol.53
No. 1, No. 2, No. 2.priedas, No. 3, No. 4

2006
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2005
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2004
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4