Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2002 m. Nr. 1

Tautiškumas ir pilietiškumas civilizacijos bei globalizacijos iššūkių akivaizdoje
Romualdas GRIGAS

Remiantis šiuolaikine sociologine teorine mintimi bei kritiniu mąstymu, straipsnyje aptariami šiuolaikinės civilizacijos bei globalizacijos bruožai, dėmesį sutelkiant į negatyviąsias socialinio vyksmo puses. Aptariamas tautos, kaip socialinės organizacijos ypatingos formos, vaidmuo nūdienos pasaulyje. Pateikiama sociologinė tautiškumo bei pilietiškumo samprata, šių reiškinių dermės paieška ir vaidmuo įtvirtinant civilizuotumą ir pasipriešinant negatyviesiems globalizacijos palydovams. Straipsnio pabaigoje atskirai aptariami kai kurie lietuvių tautos ir jos valstybės integravimosi į Europos Sąjungą aspektai, visų pirma kreipiant dėmesį į neadekvatų humanitarinės bei socialinės minties vaidmenį, jos sumenkintas pozicijas; į refleksyviosios mąstysenos, taip pat lietuvių tautos valstybingumo teorinių kontūrų stygių.

Raktažodžiai: civilizacija, globalizacija, integracija, tautiškumas, pilietiškumas, lietuvių tauta, Europos Sąjunga, refleksyvioji mąstysena

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4