Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2002 m. Nr. 1

Sociologijos dialogas kaip metodinė abejonė
Algimantas VALANTIEJUS

Straipsnyje aptariamas šiandienos sociologijos polinkis skaidytis į fragmentiškas dalis. Viena vertus, skirtingų orientacijų plitimas ir varžymasis lyg ir silpnina sistemiškos sociologijos paradigmos konstravimą. Negana to, paskutiniųjų dešimtmečių postpozityvizmo sąjūdis sociologinio pažinimo srityje diegia reliatyvizmo principus. Kita vertus, iki šiol neatslūgsta dėmesys ir potencialiems teorinės sintezės projektams bei sociologijos sąvokų standartizavimui. Šiuolaikinės sociologijos raida panaši į tam tikrą ciklą: pradžioje susiformuoja vyraujanti kryptis, kuri skaidosi į teorinį reliatyvizmą ir pakartotinai ieško jungties galimybių įvertindama naująsias pliuralizmo kaip esminio motyvo ir dialogiškos formos galimybes. Straipsnyje bandoma parodyti, kad susidomėjimas lyginamaisiais aspektais ir reflektyvumu nusako svarbų principą, kuris padeda sociologams įvertinti savo akademinės disciplinos kontekstinius bruožus. Kartu pripažįstami istorinio, lyginamojo ir reflektyvaus požiūrio privalumai. Teigiama, jog reflektyvumas kaip sociologijos diskursas yra tiek sociologinės sklaidos, tiek naujų dialogiškų formų padarinys. Straipsnyje taip pat svarstomi tam tikri metodologiniai nesutarimai tarp moderniosios ir postmoderniosios sociologijos pažinimo principų.

Raktažodžiai: sociologijos fragmentiškumas, reflektyvumas, interpretacinis neapibrėžtumas, kryžiažodžio spąstai, reliatyvizmas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4