Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2002 m. Nr. 3

Mokslo koncepcija scholastinėje logikoje Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje
Vytis VALATKA

Šiame straipsnyje analizuojama mokslinio žinojimo samprata, atrandama scholastinės logikos Lietuvoje XVI a. antrojoje pusėje atstovų M. Smigleckio, J. Ortizo ir P. Vianos darbuose, t. y. aptariamos šių autorių pateiktos mokslinio pažinimo prigimties, šio pažinimo instrumentų, juslinio suvokimo vaidmens moksliniame tyrime, mokslų klasifikacijos bei tikėjimo santykio su žinojimu koncepcijos. Prieinama prie išvados, kad minėtųjų koncepcijų rėmuose buvo nuosekliai laikomasi ar tik šiek tiek nukrypstama nuo scholastinės tradicijos.

Raktažodžiai: mokslas, apibrėžimas, įrodymas, eksperimentas, teoriniai ir praktiniai mokslai, tikėjimo ir žinojimo santykis

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4