Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2006 m. Nr. 1

Tikrovė pasakojimo kultūroje
Tomas KAČERAUSKAS

Straipsnyje remiantis Ric@uru teigiama, kad mūsų kultūra – pasakojimo. Kaip tokiai, jai būdinga tam tikra kalbinė visuma, kuri nuolat plečiama, veikiant naujiems kultūros fenomenams. Kultūros kūrybingumas siejamas su jos dalyvių egzistencinėmis paskatomis. Kalbama apie kultūros kaip egzistencinio projekto kūrimą gyvenamojo pasaulio aplinkoje. Fenomenų tikrumo kriterijus čia – tiek jų naujumas, tiek dermė su šiuo projektu. Šiame kontekste nagrinėjamas istorinių įvykių tikrumas. Jų įtikrovinimas siejamas su įvardijimu, įdaiktinimu, įlaikinimu, t. y. su įtraukimu į mūsų egzistencinį projektą. Kita vertus, senas istorinis įvykis gali tapti nauju fenomenu, jei jis padeda išplėsti mūsų egzistencinį pasakojimą. Teigiama, kad kultūros dalyvis, prikeldamas įvykį naujam gyvenimui, t. y. naujai suprasdamas jį, drauge naujai interpretuoja savo gyvenimą ir egzistencinę kultūrinę aplinką. Taip mes kuriame savo egzistencinį pasakojimą, kurio esame tiek autoriai, tiek herojai. Straipsnyje plėtojamas kultūros hermeneutikos ir fenomenologijos modelis, vadovaujantis Maceina, Ric@uru, Gadameriu, Heideggeriu, Bachtinu.

Raktažodžiai: pasakojimas, istorinis įvykis, egzistencinis projektas, hermeneutika

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4