Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2006 m. Nr. 1

Kuriant autonaratyvą: pastabos apie už(si)miršimą
Jekaterina LAVRINEC

Šis straipsnis yra pastanga atskleisti autonaratyvo problematikos plėtojimo kontekstus, pasitelkus už(si)miršimo fenomeną, kuris suvokiamas kaip ekstremali patirtis, išstumianti savo tapatybę kuriantį „pasakotoją“ į nebylumo sritį, ir kaip „pasakojimo apie save“ šerdis. Atsigręžimas į už(si)miršimo fenomeną a) paryškina tapatybės problemą ir parodo jos santykį su naratyvine atmintimi bei pačiu pasakojimo judesiu; b) verčia aptarti rašto kaip atminties ir užsimiršimo įrankio sampratą poststruktūralistinio autoriaus ir rašto santykio modelio kontekste, kuriame autorius traktuojamas kaip rašto „ištrinama“, „naikinama“ figūra.

Raktažodžiai: autonaratyvas, tapatybė, autorius, raštas, už(si)miršimas, L. Tolstojus

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4