Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2006 m. Nr. 1

Atmintis religijos filosofijoje: dekartiškojo demono gundymai epistemologijoje ir teodicėjoje
Mindaugas BRIEDIS

Analizuojama atminties refleksija religijos filosofijoje. Probleminį lauką apibrėžia Descartes’as, mintiniame eksperimente postuluojantis visagalį blogio demoną, galintį falsifikuoti žmogišką suvokimą. Iškelta solipsizmo problema numato abejonę ir atmintimi paremtais teiginiais.
Descartes’o prielaidas konstruktyviai naudoja A. Plantinga spręsdamas religijos epistemologijos problemas, visų pirma naujai keldamas klausimą, ar tikėjimas Dievu yra racionalus ir, jei taip, ar pagrįstas? P. Inwagenas, savo ruožtu, pasitelkia atminties analizę konstruodamas teodicėją paremiančius argumentus. Atsižvelgiant į aptariamą problematiką, neišvengiamai iškyla ir tokios religijos filosofijos temos, kaip pomirtinis gyvenimas, sielos egzistavimas, glaudžiai susijusios su asmens tapatybės analize.

Raktažodžiai: atmintis, įsitikinimas, teodicėja, blogis, asmens tapatybė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4