Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2007 m. Nr. 4

Etninės kultūros išlikimo strategija šiuolaikinėse bendruomenėse: nuo tradicijos link interpretacijos
Inija TRINKŪNIENĖ

Straipsnyje analizuojama, kaip archajiniais ir moderniaisiais laikais egzistavo etninė kultūra, kokie veiksniai turėjo įtakos jos nykimui arba transformacijoms. Remiantis teorinėmis įžvalgomis ir pastaraisiais metais Lietuvoje atliktų sociologinių tyrimų duomenimis apžvelgiamos etninės kultūros raiškos sąlygos ir išlikimo strategijos šiuolaikinėse bendruomenėse. Analizuojamas bendruomenės vaidmuo etninės kultūros išlikimo ir raiškos procese, interpretacinių bendruomenių aktualumas ir svarba, naujovių, modernizacijos ir moderniųjų technologijų reikšmė etninės kultūros išlikimui ir raiškai.

Raktažodžiai: etninė kultūra, tradicinė kultūra, interpretacinės bendruomenės, virtualios bendruomenės, emergentizmas, socializacija, modernizacija, tinklaveikos visuomenė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4