Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2007 m. Nr. 4

Tautinių mažumų nedarbas bei jo mažinimo prielaidos Lietuvoje
Laima OKUNEVIČIŪTĖ NEVERAUSKIENĖ, Boguslavas GRUŽEVSKIS, Julija MOSKVINA

Nagrinėjama Lietuvos tautinių mažumų atstovų padėtis šalies darbo rinkoje, integracijos į ją galimybės. Analizė pagrįsta sociologine nedirbančių tautinių mažumų atstovų apklausa, atlikta 2006 m. įgyvendinant EQUAL projektą „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“.
Empirinis tyrimas leido nustatyti pagrindines tiriamosios grupės neįsidarbinimo priežastis bei įvertinti jos perspektyvas įsitraukti į darbo rinką. Atskleistos kai kurios savitosios nelietuvių problemos, apsunkinančios jų galimybes įsidarbinti, bei taikliau numatytos pagrindinės jų integracijos į darbo rinką kryptys.

Raktažodžiai: tautinės mažumos, nedarbas, darbo jėgos pasiūla ir paklausa, teritorinis mobilumas, profesinis pasirengimas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4