Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2008 m. Nr. 4

Pajamų nelygybė Lietuvoje
Daiva SKUČIENĖ

Straipsnio tikslas – išanalizuoti pajamų nelygybės šalyje mastus ir kryptis. Straipsnis sudarytas iš šių dalių: pirmoje apžvelgiama pajamų nelygybės samprata, remiantis keletu teorinių pjūvių – visuomenės struktūros, gerovės, normatyviniu ir matavimų. Antroje dalyje ieškoma argumentų atliktų tyrimų pagrindu, kodėl reikia kalbėti apie pajamų nelygybę. Trečioje dalyje įvertinama pajamų nelygybės situacija Lietuvoje 1996–2007 m. Tyrimo metodas – pakartotinė duomenų analizė.

Pagrindinės straipsnio išvados; pajamos yra viena iš struktūrinimosi dimensijų, gerovės išraiška, apibrėžianti asmens galimybes. Pajamų nelygybės didėjimas visuomenėje siejamas su mirtingumo, nusikalstamumo didėjimu, kai kurių gyventojų sluoksnių mažėjančiu politiniu dalyvavimu ir kt. Pajamų pasiskirstymo būklei apibrėžti yra taikomi įvairūs matavimai, bet kuriuo atveju vertinimas priklauso nuo vertybinio apsisprendimo. 1996–2006 m. pajamų nelygybė Lietuvoje didėjo ir buvo viena didžiausių Europos Sąjungoje, skurdo rizikos rodiklis buvo vienas didžiausių šalyje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Raktažodžiai: pajamos, pajamų pasiskirstymas, pajamų nelygybė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4