Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2009 m. Nr. 1

Bendrieji metodologiniai Kavolio kultūros sociologijos principai
Alvydas NOREIKA

Straipsnyje svarstomas Vytauto Kavolio kultūros sociologijos metodologinio sąryšingumo klausimas. Įrodinėjama, kad Kavolio kultūros sociologija, kurią sudaro vaizduojamojo meno sociologija, kultūrinė psichologija, literatūros sociologija ir civilizacijų analizė, yra sąryšinga metodologiniu požiūriu. Ją integruoja 5 bendrieji metodologiniai principai: lyginamoji istorinė analizė, normatyvinė kultūros samprata, struktūrinė analizė, tarpdisciplininis požiūris ir meno kūrinių analizė. Atsižvelgiant į tai, kad šie principai nevisiškai identiški visuose Kavolio tyrimų laukuose, aptariami ir jų pokyčiai. Teigiama, kad laikui bėgant labiausiai pasikeičia lyginamoji istorinė analizė.

Raktažodžiai: kultūra, kultūros sociologija, lyginamoji istorinė analizė, struktūrinė analizė, tarpdisciplininis požiūris, kultūralizmas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4