Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2010 m. Nr. 3

Kūrybinis žinojimas kompleksinėse aplinkose: kūrybiškumo sudaiktinimas, medijavimas ir vizualizavimas
Arūnas AUGUSTINAITIS

Šio straipsnio tikslas yra dviejų prielaidų grandinių metodologinė sintezė, kuria siekiama paaiškinti didėjančią šiuolaikinio kūrybiškumo skverbtį į socialinius ir ekonominius santykius, aktualizuojant komunikacinį požiūrį. Makrolygiu galima kalbėti apie kūrybiškumo ekonomizavimą globalioje informacinėje erdvėje plačiąja prasme, mikrolygiu – apie kūrybiškumo organizavimo ir valdymo metodologijas. Koncepcija grindžiama kūrybiškumo sudaiktinimo hierarchiniu santykiu: „Kūrybiškumas – Kūrybinis žinojimas – Komunikacija“, kai kūrybiškumas išreiškiamas, vertinamas ir organizuojamas kūrybinio žinojimo architektonikos ir jo medijuotų pavidalų valdymo priemonėmis.

Raktažodžiai: kūrybiškumas, kūrybinis žinojimas, komunikacija ir informacija, socialinės teorijos, globalizacija, kūrybinės aplinkos

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4