Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2010 m. Nr. 3

Teksto ir vaizdo flirtas dailėje (filosofinė interpretacija)
Agnieška JUZEFOVIČ

Straipsnyje nagrinėjama vizualumo problematika, sulaukusi išskirtinio XX a. kultūros tyrėjų, filosofų ir pačių dailininkų dėmesio. Remiantis analitiniu, hermeneutiniu ir fenomenologiniu metodais analizuojama vaizdo ir žodžio santykio problematika. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas ties tokiais dailės kūriniais, kurie stilistiškai beveik artėja prie fotorealizmo, – tyrimo objektu pasirinkti vieno originaliausių ir filosofiškiausių XX a. dailininkų belgų siurrealisto René Magritte’o darbai, kuriuose (siur)realistiškai savitai ir naujoviškai traktuojamas teksto ir žodžio santykis. Gvildendami šią problematiką, pasitelksime prancūzų filosofo Michelio Foucault ir rusų filosofo Valerijaus Podorogos tyrinėjimus, kuriuose gilinamasi į Magritte’o dailės ir joje glūdinčių filosofinių minčių subtilybes, nagrinėjamos abipusės sąsajos tarp teksto ir vaizdo.

Raktažodžiai: vaizduojamoji dailė, vizualumas, atvaizdas, pavadinimas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4