Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2001 m. Nr. 1

LTTurinys
LTRedkolegija
ENGMultiobjective analysis of alternatives of updating the automated dispatch control of the Unified Power System of the Baltic States / Nemura A., Balakauskas D
LTŠilumos atidavimo pasvirusiame plokščiame kanale su vienpusiu kaitinimu, esant priešingų srautų turbulentinei mišriai konvekcijai, eksperimentinis tyrimas / Poškas R., Šinkūnas S., Poškas P
LTNaftos transportavimo vamzdynais ir terminalų paslaugų tarifai / Kugelevičius J., Kuprys A.
LTViršįtampių ribotuvų darbo sąlygų tyrimas izoliuotos neutralės tinkle / Gudžius S., Markevičius L. A., Morkvėnas A.
ENGEconomic tools for CO2 reduction in Energy sector / Štreimikienė D.
LTPastatų šilumos, patenkančios į aplinką, nuostolių minimizavimo galimybės / Juodvalkis J., Blaževičius E., Vipartas R. A.
LTBaigiamosios branduolinio kuro ciklo fazės išlaidų įvertinimas Ignalinos AE / Poškas P., Zujus R.
LTAkademiko Algirdo Žukausko mokslinė mokykla: socialiniskomunikacinis tyrimas / Sasnauskaitė G.
LT Hidroterminių trimačių procesų Drūkšių ežere skaitinis modeliavimas. 2. Hidrodinaminiai rezultatai / Vaitiekūnas P., Petkevičienė J., Katinas V.
LTHidroelektrinių konkurencingumas / Burneikis J.
LTŠilumos sąnaudų ruošiant karštą vandenį individualiuose šilumos punktuose analizė / Tuomas E.
LTModernių vėjo jėgainių savybės ir plėtojimo perspektyvos / Petrauskas G.
RUSКонтактное термическое сопро-тивление в соединениях керамика–металл в интервале температур 77–300 К / Болшайтис Р., Бальцевич Я., Матулёнене В., Чесl
LTŠilumos atidavimo vertikaliame plokščiame kanale turbulentinės mišrios konvekcijos atveju vienkrypčiuose srautuose skaitinis modeliavimas / Makarevičius R., Zujus R., Poškas P.
LTPersonalijos
LTNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4