Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2007 m. Nr. 2

Viršelis / Cover
Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RURadionuklidų sklaidos iš numatomo Lietuvoje paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno vertinimas. 1. Galilaukės aikštelė / Raimondas Kilda, Povilas Poškas, Valdas Ragaišis
EN/LT/RUEstonian oil shale properties and utilization in power plants / Arvo Ots
RU/LT/ENNEPROJEKTINIŲ AVARIJŲ VALDYMO VADOVO IGNALINOS AE RBMK-1500 REAKTORIAMS KŪRIMAS / Vladimir Vlaskin, Georgij Kryvošein, Boris Dizik, Vladimir Stebenev, Algirdas Kaliatka, Egidijus Urbanavičius
EN/LT/RUChange of spring flood parameters in Lithuanian rivers / Diana Meilutytė-Barauskienė, Milda Kovalenkovienė
LT/EN/RUReaktoriaus modelio, kuriame vėlavimas priklauso nuo galios, sprendinių stabilumas / Kostas Bučys
LT/EN/RUCentralizuoto šilumos tiekimo mažuose Lietuvos miestuose ekonominių kaštų analizė / Olgina Tutlytė, Vaclovas Kveselis, Matas Tamonis
LT/EN/RUMažos galios kogeneracinės jėgainės Lietuvoje / Gerardas Žukauskas, Feliksas Zinevičius
LT/EN/RUElektros energijos persiuntimo paslaugos kainos skaidymas į galios ir energijos dedamąsias / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas
LT/EN/RUKlaipėdos sąsiaurio pralaidumo pokyčio įtaka jūros vandens prietakos į Kuršių marias procesui / Aldona Jurgelėnaitė, Diana Šarauskienė
LT/EN/RUPastatų vėsinimo tyrimai / Eugenijus Perednis, Vladislovas Katinas, Algis Tumosa
LT/EN/RUKronika * Chronicle * Хроника / Pažymime Lietuvos MA nario koresp. prof. Antano NEMUROS 80 metų sukaktį
LTKronika * Chronicle * Хроника / Daktarui Romualdui ŠKEMAI – 60
LTKronika * Chronicle * Хроника / Nuoseklaus energetikos vadybos įgyvendinimo vadovas
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
RU/LT/ENT U R I N Y S / C O N T E N T S / С О Д Е Р Ж А Н И Е
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4