Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2008 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys / Cover * Contents
Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUCentralizuotų šilumos tinklų patikimumo vertinimo metodika / Algirdas Kaliatka, Mindaugas Valinčius, Juozas Augutis, Ričardas Krikštolaitis, Sigitas Rimkevičius, Gintautas Dundulis, Rimantas Bakas
LT/EN/RUIgnalinos AE saugyklos panaudoto branduolinio kuro konteinerių temperatūrų pasiskirstymo įvertinimas / Vytautas Šimonis, Povilas Poškas, Artūras Šmaižys
RU/LT/ENОпределение коэффициентов формы ячеек в продольно обтекаемых пучках стержней / Бенедиктас Чесна
LT/EN/RUInfiltracijos nustatymo pagal pastato šilumos balansą neapibrėžties analizė / Eglė Jaraminienė, Egidijus Saulius Juodis
LT/EN/RUReaktoriaus rRbmk-1500 konstrukcinių elementų neutroninės aktyvacijos skaitinis vertinimas 2. Atraminių ir apsauginių plieno plokščių neutroninės aktyvacijos skaitinis vertinimas / Ernestas Narkūnas, Artūras Šmaižys, Povilas Poškas
LT/EN/RUElektros ir apyvartinių taršos leidimų rinkų tarpusavio sąveika ES ir Lietuvoje / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas, Vidmantas Baltakis
LT/EN/RURadionuklidų sklaidos iš numatomo Lietuvoje paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno vertinimas 2. Apvardų aikštelė / Raimondas Kilda, Povilas Poškas, Valdas Ragaišis, Dalia Grigaliūnienė
LT/EN/RUNestacionarios pastato šiluminės būklės įtaka patalpų šilumos poreikiams / Kęstutis Valančius, Vytautas Stankevičius
LT/EN/RUEnergijos naudojimo duomenų internetinio monitoringo ir palyginimo metodologija mažose ir vidutinėse pramonės įmonėse / Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
LT/EN/RUKlimato kaitos švelninimo priemonių parinkimas, taikant daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus / Asta Mikalauskienė, Dalia Štreimikienė
LT/EN/RUKogeneracija, „termofikacija“ ir mikroturbinos / Kazys Marcinauskas, Irena Korsakienė, Algis Tumosa, Petras Kuzmickas
LTNurodymai
ENInstructions
Metrika
RUСодержание
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4