Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2007 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUPaskirstytoji elektros energijos gamyba Europoje ir Lietuvoje / Vaclovas Miškinis, Vaclovas Miškinis
LT/EN/RULietuvos elektros energetikos sistemos dažnio ir tarpsisteminių galių nuokrypių priklausomybė nuo vėjo elektrinių darbo / Virginijus Radziukynas, Antanas Nemura, Albertas Nargėlas
LT/EN/RUSkaičiavimo modelio ir modeliavimo parametrų įtaka aerozolių nusėdimo skaičiavimams PHEBUS eksperimentų stende / Aurimas Kontautas, Egidijus Urbonavičius, Sigitas Rimkevičius
LT/EN/RUTemperatūros įtaka mazuto degimui ant paviršiaus / Regina Kalpokaitė-Dičkuvienė
LT/EN/RUElektros energijos persiuntimo kainų pagal laiko zonas matematinis modelis / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas
LT/EN/RUŠilumos atidavimo eksperimentinis tyrimas vertikaliame plokščiame kanale mišrios konvekcijos atveju priešingų krypčių tėkmėse pereinamojo tekėjimo zonoje 1. Vietinio šilumos atidavimo analizė / Robertas Poškas, Arūnas Sirvydas, Jokūbas Kolesnikovas
LT/EN/RULandfill tipo radioaktyviųjų atliekų kapinynui numatytų aikštelių įvertinimas 1. Radionuklidų sklaidos vandens keliu analizė / Raimondas Kilda, Povilas Poškas, Dalia Grigaliūnienė
LT/EN/RUStratifikuoto dvifazio tekėjimo modeliavimas RELAP5 palaikant stabilų vandens lygį pasvirusiame kanale / Mindaugas Valinčius, Marijus Šeporaitis, Raimondas Pabarčius
LT/EN/RURBMK-1500 šilumą išskiriančiuose elementuose vykstančių procesų modeliavimas / Aušra Jusevičiūtė, Algirdas Kaliatka, Egidijus Urbonavičius
LT/EN/RUElektros energijos apmokestinimo koreguojančiais mokesčiais reglamentavimas Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose / Saulė Milčiuvienė
LT/EN/RUDaugiabučių gyvenamųjų pastatų karšto vandens apskaitos efektyvumas bei vartojimo neapibrėžtumo analizė / Romanas Savickas, Alfonsas Skrinska
LT/EN/RUPastato inžinerinių sistemų tyrimas taikant ekserginį sistemų vertinimo metodą / Darius Biekša, Vytautas Martinaitis
LT/EN/RUKuro ir energijos vartojimo Lietuvoje ir jos pramonėje 2000–2006 m. analizė / Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
LT/EN/RUŽurnalo ENERGETIKA T. 53 (2007) turinys / Contents of the journal ENERGETIKA Vol. 53 (2007) / Содержание журнала ENERGETIKA T. 53 (2007)
LT/EN/RUTURINYS / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4