Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2008 m. Nr. 3

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUTarpfazinio paviršiaus trinties dvifazėje tėkmėje nustatymas 1. Vienfazio Fluent modelio panaudojimas / Stasys Gasiūnas, Marijus Šeporaitis, Raimondas Pabarčius
EN/LT/RUProcessing of the glycerol fraction from biodiesel production plants to provide new fuels for heat generation / Nerijus Striūgas, Anupras Šlančiauskas, Violeta Makarevičienė, Milda Gumbytė, Prutenis Janulis
LT/EN/RUŠilumos atidavimo eksperimentinis tyrimas vertikaliame plokščiame kanale mišrios konvekcijos atveju priešingų krypčių tėkmėse pereinamojo tekėjimo zonoje 2. Vietinio šilumos atidavimo analizė esant žymiam termogravitacijos jėgų poveikiui ir rezultatų apibendrinimas / Robertas Poškas, Arūnas Sirvydas, Gytis Bartkus
LT/EN/RUDrėgnuose dūmuose šylančių lašelių kondensacinis augimas / Giedrius Miliauskas, Gintautas Miliauskas, Romualdas Montvilas
LT/EN/RUPagalbinių paslaugų rinkos realizavimo Lietuvos elektros energetikos sistemoje galimybė / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas, Ramūnas Bikulčius
LT/EN/RUEnergetikos įmonės kaštų optimizavimas Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemoje / Rūta Bubnienė, Vytis Kopustinskas, Dalia Štreimikienė
EN/LT/RUModelling of biomass resources suitable for fuel at regional level / Eugenija Farida Dzenajavičienė, Stanislovas Vrubliauskas, Gintautas Mozgeris, Vanda Valerija Buivydaitė, Daiva Tiškutė-Memgaudienė, Martas Lynikas, Michailas Palicinas
LT/EN/RUBESS  –   Duomenų palyginimas ir energetikos vadybos schemos mažose ir vidutinėse įmonėse: projektas ir jo įgyvendinimo rezultatai / Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
LTNekrologas • Obituary • Некролог / Jakovas HELERIS 1905–2008
LTKronika • Chronicle • Хроника
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
RUСодержание
LT/ENViršelis * Turinys / Cover * Contents
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4