Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2004 m. Nr. 1

LT/EN/RUTitulinis
LT/EN/RURedkolegija-Metrika
LT/EN/RUVieno pagrindinio cirkuliacijos siurblio sustojimo Ignalinos AE neapibrėžtumo analizė / Virginijus Vileiniškis, Algirdas Kaliatka, Eugenijus Ušpuras
LT/EN/RUEuropos Sąjungos Elektros ir Dujė direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje problemos / Vidmantas Jankauskas
LT/EN/RUEnergijos poreikių namų ūkiė sektoriuje prognozės / Vaclovas Miškinis, Inga Konstantinavičiūtė, Egidijus Norvaiša, Rimantas Deksnys
LT/EN/RUPlazminėmis technologijomis formuojamų CO destrukcijai skirtų katalizatorių sintezė ir savybių tyrimas
LT/EN/RULietuvos elektros energetikos infrastruktūros pokyčių įtaka aplinkos oro taršai / Gintaras Denafas, Denisas Sitnikovas, Rosita Vaikšnorienė, Arvydas Galinis
LT/EN/RUGaisrų pavojaus Ignalinos AE pirmajame bloke analizė. 2. Priešgaisrinės saugos, ventiliacijos sistemų ir antrinių efektų analizė / Povilas Poškas, Vytautas Šimonis, Rimantas Zujus, Raimundas Kilda, Jokūbas Kolesnikovas, Arūnas Sirvydas
LT/EN/RUAvarinių situacijų, kai nestabdant reaktoriaus ištraukiami RVAS strypai, modeliavimas, naudojant programų paketą QUABOX/CUBBOX-HYCA / Evaldas Bubelis, Raimondas Pabarčius, Aurimas Tonkūnas
LT/EN/RUKlaipėdos uosto įplaukos kanalo tėkmės hidrodinaminio režimo pokyčiai dėl molų pertvarkymo / Brunonas Gailiušis, Jūratė Kriaučiūnienė, Romas Kriaučiūnas
LT/EN/RUVandenilio energetikos plėtros perspektyvos / Saulė Milčiuvienė, Darius Milčius, Liudas Pranevičius, Algis Vasys
LT/EN/RUBendrųjų ir dalinės pusiausvyros modelių taikymas vertinant aplinkosaugos politikos įtakà energetikai ir ekonomikai / Dalia Štreimikienė, Asta Mikalauskienė
LT/EN/RUŠilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija / Darius Strazdas, Vaclovas Kveselis, Petras Urbonas
LTKronika
LTNurodymai autoriams
LT/EN/RUTurinys (rusų kalba)
LT/ENTurinys-Contents
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4