Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2008 m. Nr. 1

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUGarantinis tiekėjas liberalizuotoje elektros rinkoje / Vidmantas Jankauskas
LT/EN/RUŠiluminio energetinio bloko naudingumo koeficiento įvertinimas, jam dirbant dažnio ir galios reguliavimo sistemoje / Virginijus Radziukynas, Antanas Nemura
LT/EN/RUKauno HE žemutinio Nemuno ruožo savivalos tyrimai / Adelė Vaidelienė, Vytautas Vaidelys, Juozas Savickas
LT/EN/RUMISTRA stende vykdytų MASP-n eksperimentų modeliavimas COCOSYS programų paketu / Mantas Povilaitis, Egidijus Urbonavičius
LT/EN/RUPaskirstytosios kogeneracijos plėtros barjerai ir jų šalinimo būdai / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas
LT/EN/RUSkystojo kuro srautų matavimo ir sieties užtikrinimo tyrimas / Nerijus Pedišius, Andrius Bončkus
RU/LT/ENElektrodinių medžiagų iš magniochromito erozija, kai elektros srovė per medžiagą teka esant 1500°C temperatūrai ir degimo produktų srauto greičiui  750  m/s / Rimgaudas Abraitis, Egidijus Blaževičius, Darius Aabraitis
LT/EN/RUKietosios biomasės kuro išteklių kitimas vietinės taršos zonoje / Regina Erlickytė, Juozas Savickas
LT/EN/RURadionuklidų sklaida iš kristalinėse uolienose įrengto geologinio kapinyno RBMK-1500 panaudotam branduoliniam kurui laidoti 4. Radionuklidų sklaida tolimojo lauko aplinkoje / Asta Brazauskaitė, Povilas Poškas
LTKronika • Chronicle • Хроника / Pažymime profesoriaus Anupro ŠlaAnčiaAusko 75 metų jubiliejų
LTIn memoriam / Netekome technikos mokslų daktaro Jono Alberto BALTRŪNO(1931–2008)
LTKronika • Chronicle • Хроника / Apgintos daktaro disertacijos
LTKronika / Aktyvaus mokymo ir energijos naudojimo monitoringo integravimas į mokyklų programas
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
RUСодержание
Turinys * Viršelis / Contents * Cover
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4