Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2004 m. Nr. 3

LT/EN/RUTitulinis
LT/EN/RURedkolegija
LT/EN/RURELAP5 programų paketo patikrinimas modeliuoti hidraulinio smūgio reiškinį panaudojant UMSICHT eksperimentinio stendo matavimų duomenis / Algirdas KALIATKA, Eugenijus UŠPURAS, Mindaugas VAIŠNORAS.
LT/EN/RUATWS įvykio „Maitinimo vandens praradimas“ modeliavimas RBMK-1500 reaktoriui, panaudojant programinių paketų kompleksą ATHLET ir QUABOX/CUBBOX / Laimutė KURIENĖ.
LT/EN/RUKietojo kuro degimo sluoksnyje eksperimentinis tyrimas / Andrius KAVALIAUSKAS, Vladislovas KATINAS, Anker JENSEN, Peter Arendt JENSEN.
LT/EN/RUPasvirimo kampo įtakos šilumos atidavimui nuo apatinės plokščio kanalo sienelės esant turbulencinei mišriai konvekcijai bei priešingų krypčių tėkmėms eksperimentinis tyrimas / Robertas POŠKAS, Donatas SABANSKIS.
LT/EN/RUEnergijos sąnaudų ir aplinkos taršos mažinimo tendencijos statybinių medžiagų pramonėje / Nijolė VEGYTĖ, Antanas KAMINSKAS.
LT/EN/RUEuropos Sąjungos aplinkosauginių direktyvų ir Kioto protokolo reikalavimų įgyvendinimas Lietuvos elektros ir centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuose / Dalia ŠTREIMIKIENĖ.
LT/EN/RUViešųjų interesų užtikrinimo liberalizuotoje elektros rinkoje problemos / Algimantas BURBA, Artūras KLEMENTAVIČIUS.
LT/EN/RUVėjo elektrinių generuojamos galios svyravimų ir jų galimos įtakos Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui įvertinimas / Romanas ANDRUŠKEVIČIUS, Dalius ŠULGA, Ramūnas BIKULČIUS.
LT/EN/RUElektros energetikos sistemos statinių dažninių charakteristikų parametrų įvertinimas / Vaclovas AŽUBALIS, Albertas NARGĖLAS, Almantas BANDZA, Audrius JONAITIS, Mindaugas AŽUBALIS.
LT/EN/RUPlokščiojo saulės kolektoriaus šiluminės ir hidrodinaminės charakteristikos / Eugenijus PEREDNIS.
LT/EN/RUElektros sąnaudų Lietuvoje imitacinis modeliavimas / Jonas Algirdas KUGELEVIČIUS, Algirdas KUPRYS, Jonas KUGELEVIČIUS.
LT/ENKronika
LT/ENNurodymai autoriams
LTMetrika
LT/EN/RUTURINYS (rusų kalba)
LT/ENTURINYS
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4