Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2004 m. Nr. 2

LT/EN/RUTitulinis
LT/EN/RURedkolegija
LT/ENTurinys
LT/EN/RUСодержание
LT/EN/RUIšorinių energijos gamybos kaštų įtaka Lietuvos energetikos sistemos funkcionavimui ir darniai plėtrai / Egidijus NORVAIŠA, Arvydas GALINIS.
LT/EN/RUŠilumos atidavimo pasvirusiame plokščiame kanale turbulencinės mišrios konvekcijos priešingų krypčių tėkmėse esant stabiliai oro tankio stratifikacijai apibendrinimas / Robertas POŠKAS, Povilas POŠKAS.
LT/EN/RUGaro turbinos dinaminio modelio identifikavimas pagal eksperimento duomenis / Almantas BANDZA, Albertas NARGĖLAS.
LT/EN/RUSinusinės trifazės apvijos pagrindimas ir tyrimas / Jonas BUKŠNAITIS.
LT/EN/RUEnergijos sąnaudų prognozės lyginamosios analizės metodais / Jonas Algirdas KUGELEVIČIUS, Algirdas KUPRYS, Jonas KUGELEVIČIUS.
LT/EN/RUNestacionarių šilumos mainų skaičiavimo metodika ir eksperimentinis patikrinimas / Jonas JUODVALKIS, Egidijus BLAŽEVIČIUS, Ramūnas A. VIPARTAS.
LT/EN/RULietuvos mažosios hidroenergetikos plėtros galimybės / Jonas JABLONSKIS, Aldona TOMKEVIČIENĖ.
LT/EN/RUNedidelės galios kogeneracinių jėgainių šilumos akumuliatorių dydžių paieška / Vytautas MARTINAITIS, Giedrius ŠIUPŠINSKAS, Bronislavas NARBUTIS.
LT/EN/RUKuro ir energijos vartojimo Lietuvos pramonėje 1996–2001 m. analizė / Vygandas GAIGALIS, Romualdas ŠKĖMA.
LT/EN/RUKronika-Cronicle-Хроника
LTNurodymai autoriams
LTMetrika
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4