Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2010 m. Nr. 3-4

EN/LT/RUTitulinis * Redkolegija

Energetika
LT/EN/RURBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro plieninio laidojimo konteinerio branduolinių ir radiacinių charakteristikų skaitinis vertinimas / Artūras ŠMAIŽYS, Povilas POŠKAS, Ernestas NARKŪNAS
EN/LT/RUHuman reliability analysis for probabilistic safety assessment of a nuclear power plant / Roman VORONOV, Robertas ALZBUTAS
LT/EN/RUŪkio vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo Lietuvoje 2004–2008 m. analizė / Vygandas GAIGALIS, Romualdas ŠKĖMA
LT/EN/RUVėjo srauto energetinių parametrų Lietuvos pajūrio regione tyrimas / Vladislovas KATINAS, Antanas MARKEVIČIUS, Marijona TAMAŠAUSKIENĖ, Judita Zita VILEMIENĖ
LT/EN/RUInovacinės akumuliacinės talpyklos saulės kolektoriaus sistemoje energetinių charakteristikų tyrimas / Antanas KAVOLYNAS, Ignas ŠATEIKIS, Kęstutis NAVICKAS
LT/EN/RULietuvos pramonės sektoriaus vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo pramonėje 2004–2008 m. tendencijos / Vygandas GAIGALIS, Romualdas ŠKĖMA

Šiluminė fizika
LT/EN/RUTarpfazinio paviršiaus trinties dvifazėje tėkmėje nustatymas. 3. Tarpfazinės trinties, esant kondensacijai, skaičiavimas vienfaziu Fluent 3D modeliu / Stasys GASIŪNAS, Marijus ŠEPORAITIS, Egidijus BABILAS
LT/EN/RUPanaudoto branduolinio kuro pervežimo konteinerio temperatūrų pasiskirstymo įvertinimas / Aurimas TONKŪNAS, Darius LAURINAVIČIUS, Raimondas PABARČIUS
LT/EN/RUKondensacijos pliūpsniais varomos cirkuliacijos analizė panaudojant RELAP5 programų paketą / Mindaugas VALINČIUS, Marijus ŠEPORAITIS, Raimondas PABARČIUS, Egidijus BABILAS
RU/LT/ENИсследования эрозии и процессов старения высокотемпературных материалов под воздействием потока продуктов сгорания / Rimgaudas ABRAITIS, Darius ABRAITIS , Egidijus BLAŽEVIČIUS, Stasys GOBERIS
LT/EN/RUBiomasės ir iškastinio kuro mišinių deginimo ypatumai / Stanislovas VRUBLIAUSKAS, Eugenijus PEREDNIS
EN/LT/RUCharacterization of sol–gel auto-combustion derived spinel ferrite nano-materials / Andris SUTKA, Gundars MEZINSKIS, Arturs PLUDONS, Santa LAGZDINA
LT/EN/RUPanaudoto RBMK-1500 branduolinio kuro, palai­doto konceptualiame kapinyne, temperatūros kitimo modeliavimas. 2. Temperatūros kitimas kristalinėse uolienose įrengtame kapinyne / Arūnas SIRVYDAS, Povilas POŠKAS
LT/EN/RUMišrios konvekcijos esant priešingų krypčių tėkmėms ir oro tankio stratifikacijos sąveikos skaitinis modeliavimas plokščiame kanale. 1. Šilumos atidavimas ir hidrodinamika pereinamojo tekėjimo zonoje, kai kanalo polinkio kampas ϕ = –60° / Robertas POŠKAS, Giedrius DRUMSTAS, Povilas POŠKAS, Gytis BARTKUS
RU/LT/ENСтруктурная модель движения газового потока в колонных аппаратах с насадкой / Aleksandr PUŠNOV, Ekaterina PETRAŠOVA

LTKronika
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LT/EN/RUŽurnalo ENERGETIKA 2010 m. turinys
LT/EN/RUTurinys * Contents
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4