Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2006 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUMišrios konvekcijos tyrimai kanaluose / Povilas Poškas, Robertas Poškas
LT/EN/RUEnerginių procesų agrofito aplinkoje aspektai / Povilas Algimantas Sirvydas, Paulius Kerpauskas
LT/EN/RUGaisrų pavojaus Ignalinos AE pirmajame bloke analizė. 3. Išsami analizė ir apibendrinantys rezultatai / Povilas Poškas, Vytautas Šimonis, Rimantas Zujus, Raimundas Kilda, Jokūbas Kolesnikovas, Arūnas Sirvydas
LT/EN/RUNestacionarieji šilumos ir masės mainai spinduliuojančiuose dispersiniuose srautuose. 5. Knudseno sluoksnio įtakos tyrimas / Gintautas Miliauskas, Valdas Garmus
LT/EN/RUElektros energijos skirstymo technologinės sąnaudos / Rimantas Deksnys, Robertas Staniulis
EN/LT/RUKauno HE tvenkinio hidrodinaminio modelio kalibravimas remiantis neapibrėžtumo analize / Brunonas Gailiušis, Jūratė Kriaučiūnienė, Eugenijus Ušpuras, Algirdas Kaliatka, Virginijus Vileiniškis
LT/EN/RUBranduolinių reaktorių saugos sistemų programinės įrangos patikimumas: vertinimo metodai ir problemos / Vytis Kopustinskas, Kazimieras Padvelskis, Juozas Augutis
LT/EN/RUKaršto vandens vartojimo netolygumo tikimybinė analizė / Romanas Savickas, Alfonsas Skrinska
LT/EN/RUElektros įrenginių gedimų įvertinimo ištirpusių dujų analizės metodu efektyvumo tyrimas / Birutė Linkevičiūtė, Algimantas Navickas
LT/EN/RUŽemiau rasos taško temperatūros vėsinamų dūmų šilumos panaudojimo galimybių įvertinimas / Kazys Marcinauskas, Irena Korsakienė, Petras Kuzmickas
EN/LT/RUInfluence of high magnetic fields on the cyclic crack resistance of design elements of the fusion reactor / Vladimir Lietunov, Nikolaj Višniakov, Jurij Novickij
LT/EN/RUKietojo oksido kuro elemento energetinių sąnaudų analizė / Giedrė Pakulytė, Vytautas Martinaitis, Darius Milčius
LT/EN/RUMišrios konvekcijos skaitiniai tyrimai vertikaliame plokščiame kanale pereinamojo tekėjimo zonoje esant vienkryptėms tėkmėms. 1. Tėkmės struktūros analizė / Renoldas Zujus, Povilas Poškas, Jurgis Jankauskas
EN/LT/RUEnergetikos vadybos įgyvendinimo mažose ir vidutinėse pramonės įmonėse modelis / Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
LTPersonalija * Personalia * Персоналия / Daktarui LEONUI GUDELIUI – 80
LTNekrologas * Obituary * Некролог / Vytautas Eva 1930–2006
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/EN/RUŽurnalo ENERGETIKA 2006 m. turinys * Contents of the journal POWER ENGINEERING in 2006 * Содержание журнала ЭНЕРГЕТИКА за 2006 г.
RUСодержание
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4