Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2005 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
EN/LT/RURELAP5 code analysis of water hammer wave behavior / Algirdas Kaliatka, Eugenijus Ušpuras, Mindaugas Vaišnoras
LT/EN/RURadioaktyviųjų atliekų heterogeniškumo įtakos radionuklidų sklaidai iš paviršinio kapinyno gruntiniais vandenimis analizė 1. Tyrimų metodologija ir rezultatai homogeninio atliekų pasiskirstymo atveju / Raimondas Kilda, Povilas Poškas, Valdas Ragaišis
LT/EN/RUBranduolinių jėgainių apsauginiai kiautai ir juose vykstantys procesai / Mantas Povilaitis, Egidijus Urbonavičius, Sigitas Rimkevičius
LT/EN/RUKoridorinio vamzdžių pluošto šilumos mainai kylančiame statiškai stabilių putų sraute / Jonas Gylys, Tadas Ždankus, Stasys Šinkūnas, Vidmantas Giedraitis
LT/EN/RUHidrologiniai ir hidrauliniai tyrimai Kuršių marių akvatorijoje tarp Kiaulės nugaros ir Alksnynės / Brunonas Gailiušis, Milda Kovalenkovienė, Jūratė Kriaučiūnienė
LT/EN/RUNeregistruojamo gamtinių dujų kiekio kitimo tyrimas / Jurij Tonkonogij, Antanas Pedišius, Jonas Janulionis
EN/LT/RUAnalysis of heat loss reduction through window edges / Edmundas Isevičius, Vladislovas Staponkus, Andrius Jurelionis
LT/EN/RUSaulės energijos naudojimo šilumai gaminti Lietuvoje tyrimai / Eugenijus Perednis, Andrius Kavaliauskas
LT/EN/RURenovuotų Lietuvos mokyklų klasių oro kokybė / Andrius Jurelionis, Jūratė Karbauskaitė
LTKronika * Chronicle * Хроника / Apgintos daktaro disertacijos
LTPersonalija * Personalia * Персоналия / Jakovui Heleriui – 100
LTRecenzija * Review * Рецензия / Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimas – geoterminės energijos panaudojimo plėtrai Lietuvoje skirtas leidinys
LTNekrologas * Obituary * Некролог / Juozas BURNEIKIS (1931–2005)
LT/EN/RUŽurnalo „Energetika“ 2005 m. turinys
LTNurodymai straipsnių autoriams
RUСОДЕРЖАНИЕ
EN/LTCONTENTS TURINYS
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4